neděle 18. března 2018

1. VĚDA A ZÁKONJakmile se někde začnou bavit dva lidé, z nichž jeden je ateista a druhý věří v Boha, o Bohu, téměř stoprocentně se hovor začne za chvíli točit kolem toho, že Bůh je neviditelný. 
Na tomto faktu se ateista i teista shodnou. 
Odlišné jsou však závěry, které z této skutečnosti vyvozují.
Řekla bych, že je celkem jasné, co z toho, že ve světě není žádný viditelný Bůh, vyvozuje ateista.

A proto bych se chtěla vydat směrem, kterým se v otázce nepozorovatelnosti Boha ubírá teismus. 
Nechci tím ateismus nijak šidit. K tomu, že teď začnu teistickým pohledem, mám svůj důvod. Totiž ten, že pokud bych teď teistickou argumentaci odbyla, dostal by se celý spor ateisty a teisty do onoho mrtvého bodu, který asi většina lidí, kteří se někdy do takového rozhovoru pustili, důvěrně zná: 

Teista tvrdošíjně tvrdí, že neviditelný Bůh přece existovat může.
Ateista na to namítá, že stejně tak existovat nemusí. 
A tak dále v několika obměnách, až to obě strany přestane bavit.


sobota 17. března 2018

PŘEKONANÁ VÍRA?


 (Úvod ke sbírce článků o základech křesťanství)

Mnohokrát jsem slyšela názor, že křesťanská víra je dnes něco překonaného, že v dnešní době se už díky vědě ukázalo, že všechna nadpřirozená vysvětlení událostí si lidé jen vymýšleli. A tím pádem nic, co by bylo mimo svět, který můžeme pozorovat, neexistuje, protože to nikdo z nás neviděl.

Na tento názor může ještě křesťan namítnout něco v tom smyslu, že to, že Bůh není pozorovatelný ještě nutně neznamená, že neexistuje. Nicméně zdá se, že už trochu ztrácí půdu pod nohama, protože, ehm, k čemu by takový Bůh byl? K čemu je Bůh, který se ve světě nikdy a nijak neprojeví? I kdyby nakrásně čekal někde za oponou tohoto světa na to, až budeme po smrti a pak před nás předstoupil v celé své slávě, nemohl by nám vyčítat, že jsme o něm nevěděli, když o něm nebyl jediný důkaz, když ho předtím nikdo z nás neviděl, když neodpověděl na naše modlitby. Je-li Bůh, který se o nás nikdy nestaral, proč bychom se měli starat my o něj?1

pátek 16. března 2018

PROČ VINICE?Navzdory názvu toho tady o víně nejspíš tolik nenajdete (i když kdo ví). Jedná se totiž o stránku, která je primárně o křesťanství. A název Vinice prostě souvisí s frekvencí tohoto malebného slova v Bibli a jedním konkrétním podobenstvím.

A proč jsem se rozhodla psát články na toto populární téma?

Mám pro to dva hlavní důvody. Prvním důvodem je to, že se mi opakovaně stává, že se mě lidé ptají, proč věřím v Boha a já jim nedokážu v pár větách uspokojivě odpovědět.  A to ne proto, že bych se chtěla pouštět do komplikovaných úvah, jejichž jediným účelem je všechno zamlžit nějakým Nepochopitelnem a Nedosažitelnem.