sobota 17. března 2018

PŘEKONANÁ VÍRA?


 (Úvod ke sbírce článků o základech křesťanství)

Mnohokrát jsem slyšela názor, že křesťanská víra je dnes něco překonaného, že v dnešní době se už díky vědě ukázalo, že všechna nadpřirozená vysvětlení událostí si lidé jen vymýšleli. A tím pádem nic, co by bylo mimo svět, který můžeme pozorovat, neexistuje, protože to nikdo z nás neviděl.

Na tento názor může ještě křesťan namítnout něco v tom smyslu, že to, že Bůh není pozorovatelný ještě nutně neznamená, že neexistuje. Nicméně zdá se, že už trochu ztrácí půdu pod nohama, protože, ehm, k čemu by takový Bůh byl? K čemu je Bůh, který se ve světě nikdy a nijak neprojeví? I kdyby nakrásně čekal někde za oponou tohoto světa na to, až budeme po smrti a pak před nás předstoupil v celé své slávě, nemohl by nám vyčítat, že jsme o něm nevěděli, když o něm nebyl jediný důkaz, když ho předtím nikdo z nás neviděl, když neodpověděl na naše modlitby. Je-li Bůh, který se o nás nikdy nestaral, proč bychom se měli starat my o něj?1


A ateista může dodat ještě přesvědčivější slova: „Ať už řeknete cokoli a ať už použijete jakkoli vynalézavých argumentů, je přece mnohem snazší říci, že svět nestvořila inteligentní bytost. Pravda bývá jednoduchá, nikoli složitá. Složité jsou jen výmluvy, složitá je snaha vyhnout se pravdě. Nejsou tedy všechny vaše argumenty jen pokusem vyhnout se očividnému závěru?“*

A tak křesťan vypadá jako někdo, kdo není schopen unést drtivou skutečnost, že ve Vesmíru jsme sami, a raději věří ve své báchorky. „Dávat dění ve světě uměle nějaký smysl je zcestné.“ řekne ateista nakonec.

Mě tohle všechno ale nepřesvědčilo o tom, že Bůh neexistuje.
A rozhodla jsem se, že se pokusím napsat, proč. 

Že se pokusím napsat seriál článků, kde se budu vírou a nevírou zabývat hlouběji. 


* upravená citace, původní výrok zní: "Ať už řeknete cokoli a ať už použijete jakkoli vynalézavých argumentů, je přece mnohem snazší říci, že svět nestvořila inteligentní bytost. Nejsou všechny vaše argumenty jen pokusem vyhnout se očividnému závěru?", zdroj: C. S. Lewis: K jádru křesťanství, Návrat domů, Praha 2011, s. 55