pátek 11. května 2018

3. VNÍMÁNÍ PŘÍRODYJe jisté, že dva lidé, které vezmete na tutéž procházku do lesa, z ní budou mít úplně jiný užitek. Někdo si všimne šumících stromů, někdo spíš nepříjemného hmyzu. Jeden se zastaví u potoka, kde zpozoroval vyskočivší žábu, jiný na jeho místě zvedne hlavu a spatří dravce kroužícího vysoko na obloze. To všechno jsou ale nepatrné rozdíly ve srovnání s tím, jak zásadně se liší u jednotlivých lidí vnímání přírody.

Pojďme se vydat také na takovou procházku. Na procházku do myslí těch, kdo se procházeli lesy. Do myslí lidí, kteří se pokoušeli interpretovat to, co vlastně vidí, když hleděli do korun šumících stromů. Někteří z nich mluví o přírodě jako o stvoření, jiní o přírodě, která je, aniž by pro to existoval důvod. Jsou to dvě myšlenky, které se od sebe liší snad ještě intenzivněji než černá a bílá. A přitom vznikly při pohledu na tytéž stromy.