LITERATURA


V článcích jsou nepřímé citace a parafráze označeny číslem v horním indexu nebo jako "cit. X".
Číslo v článku (X) odpovídá číslu položky v seznamu.


1) myšlenka převzata z webu Ateisté ČR: Otázky a odpovědi. In: Ateisté ČR [online]. [cit. 2018-03-16]. Dostupné z: http://www.osacr.cz/o-ateismu/otazky-a-odpovedi/

2) Clive Staples Lewis: K jádru křesťanství, česky vyšlo v nakl. Academia, Praha 2011

3) inspirováno úvahou na webu Ateisté ČR: Morálka z evoluce. In: Ateisté ČR [online]. [cit. 2018-03-18]. Dostupné z: http://www.osacr.cz/2017/12/11/moralka-z-evoluce-co-to-znamena/

4) Jonathan Haidt: Religion, evolution, and the ecstasy of self-transcendence, přednáška, TED video zveřejněné na Youtube [online]. [cit. 2018-04-08]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=2MYsx6WArKY&t=151s

5) Richard Dawkins: Boží blud, česky vyšlo v nakl. Academia, Praha 2009

6) parafráze, pův znění: Existuje-li mimo vesmír nějaká řídící síla, nemohla by se nám ukázat jako jeden z faktů uvnitř vesmíru samotného - stejně jako architekt, který navrhl dům, nemůže v tomto domě být zdí, schodištěm nebo třeba krbem. Mohli bychom očekávat, že se nám ukáže jediným možným způsobem: Jako nějaký vliv či příkaz v nás samotných, který nás vede k určitému chování. A právě toto v sobě nacházíme. Nemělo by to v nás vzbudit určité podezření?, viz cit. 2, s. 42

7) Rick Wilcox: The Philosophy Of Moral Development by Lawrence Kohlberg, In: Literary life [online]. [cit. 2018-03-18]. Dostupné z: 
(překlad vlastní, původní znění: "people (...) must rely on God to live a moral life")

8) obraz křesťanství jako sanitky použil Yan Martel: Pí a jeho život, Argo, 2004

9) Stephen Hawking: There is no God. There is no fate., první epizoda seriálu Curiosity kanálu Discovery, zveřejněná na Youtube [online]. [cit. 2018-04-08]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=7L7VTdzuY7Y


10) Gilbert Keith Chesterton: Ortodoxie, česky vyšlo v nakl. Leda, Praha 2016